Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychXI Seminarium Śląskie nt. "Polska - Śląsk - Niemcy. Współpraca Polaków i Niemców wobec nowych wyzwań"


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Duszpasterstwem Grup Mniejszości Narodowych Diecezji Opolskiej, Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa w Opolu oraz Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce zorganizował w dniach 25 - 30 września 2006 roku XI Seminarium Śląskie nt. "Polska - Śląsk - Niemcy. Współpraca Polaków i Niemców wobec nowych wyzwań". Seminarium odbyło się na Zamku w Kamieniu Śląskim.

Myśl przewodnią tegorocznego seminarium stanowiły rozważania nad rolą i miejscem dialogu polsko-niemieckiego wobec europejskich wyzwań w najbliższej przyszłości, także w kontekście mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku. Zakończony oficjalnie w maju br. "Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006" oraz nowa sytuacja polityczno-społeczna w Polsce i w Niemczech, skłoniły nas do podjęcia próby swoistego podsumowania wyników dotychczasowej współpracy, zaangażowania po obydwu stronach, zdefiniowania wyzwań a także zwrócenia uwagi na obecne oraz przyszłe zadania mniejszości niemieckiej odnośnie jej roli w życiu społecznym i kulturowym w Polsce. W ramach seminarium podjęta została również dyskusja nad zagadnieniem tożsamości regionalnej oraz wpływem wielokulturowego dziedzictwa górnośląskiego na rozwój tradycyjnie różnorodnego regionu we wspólnym Domu, jaki stanowi Europa.

Wśród znamienitych gości tegorocznego Seminarium Śląskiego znaleźli się m.in.: Arcybiskup Alfons Nossol, Ordynariusz Diecezji Opolskiej, dr Helmut Schöps, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Jutta Frasch, Minister pełnomocny z Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, dr Anielica Schwall-Düren, Przewodnicząca Zarządu Federalnego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Berlinie.« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej