Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Wybitni wrocławianie. Z niemieckiej i polskiej przeszłości miasta"


Sesja popularnonaukowa:

"Wybitni wrocławianie. Z niemieckiej i polskiej przeszłości miasta"

  

7 grudnia 2006 r. Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, Muzeum Miejskim Wrocławia oraz Niemieckim Towarzystwem Kulturalno-Społecznym we Wrocławiu, zorganizował sesję popularnonaukową "Wybitni wrocławianie. Z niemieckiej i polskiej przeszłości miasta", która cieszyła się dużymzainteresowaniem uczestników, szczególnie młodzieży szkolnej, studentów oraz mediów.

Celem sesji było przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców wybitnych postaci świata kultury, nauki, polityki związanych z Wrocławiem czy to przez urodzenie, działalność publiczną bądź też zamieszkanie. Wiele ważnych osobistości wciąż nie jest znanych większości mieszkańcom miasta, szczególnie ludziom młodym. Brak świadomości o korzeniach wielokulturowego dziedzictwa Wrocławia, które na przestrzeni wieków tworzyli górnośląscy Niemcy, Czesi, Polacy czy Żydzi, nierzadko przyczynia się do poczucia kulturowej pustki i braku zakorzenienia w mieście czy regionie. Dlatego też tak ważne są wszelkie wysiłki na rzecz jej wypełnienia, bowiem mogą one trwale przyczynić się do wzmocnienia więzi Wrocławian z ich małą ojczyzną, a tym samym do rozwoju miasta i regionu. W tym kontekście najważniejszą grupę docelową sesji stanowiła młodzież wrocławskich szkół średnich, studenci, przedstawiciele administracji samorządowej, członkowie wrocławskiej mniejszości niemieckiej oraz zainteresowani tematyką mieszkańcy Wrocławia, którzy licznie przybyli na spotkanie.

Wśród znamienitych prelegentów zorganizowanej na Instytucie  Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego sesji popularnonaukowej znaleźli się między innymi: prof. dr hab. Teresa Kulak, dr JoannaNowosielska-Sobel, prof. dr hab. Józef Kosian, dr Jerzy Żurko, dr hab. Grzegorz Strauchold, dr hab. Jakub Tyszkiewicz - wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Maciej Łagiewski, Dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia oraz prof. dr hab. Rościsław Żerelik, Dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, który jednocześnie moderował całe spotkanie. W ramach sesji zostały przedstawione miedzy innymi sylwetki Kardynała Bolesława Kominka oraz znanego teologa Dietricha Bonhoeffera.  Rozmawiano jednak również o postaciach mniej znanych, a równie zasłużonych dla regionu takich jak Paul Schulz czy Alfred Jahn.
Podsumowaniem i kulminacją sesji była dyskusja panelowa nt. "Wielokulturowość- błogosławieństwo czy przekleństwo Wrocławia?" Przebieg dyskusji udowodnił, iż nie należy się bać poruszać tematów drażliwych, czy wręcz kontrowersyjnych. Wielość i różnorodność wypowiedzi, wskazuje na to jak bogatą historię ma Wrocław.« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej