Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Lekcje genderowe, czyli równouprawnienie płci w pigułce


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej rozpoczyna realizację warsztatowej części projektu pt. "Lekcje genderowe, czyli równouprawnienie płci w pigułce". W dniach 27-28 maja 2006 roku grupa nauczycielek i nauczycieli weźmie udział w pierwszym spotkaniu z zaplanowanego cyklu warsztatów. Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta.

 

Celem projektu jest popularyzacja tematyki równouprawnienia płci, co ma przyczynić się do umocnienia w świadomości społecznej pozycji kobiety jako pełnoprawnej obywatelki oraz obalić istniejące stereotypy, które bardzo często stanowią barierę w realizowaniu własnych ambicji i celów wielu kobiet. Uroczyste otwarcie projektu odbyło się 5 kwietnia br. w gliwickiej siedzibie Domu podczas konferencji nt. "Równa szkoła? Lekcje genderowe a równość płci w edukacji". W dalszej części projektu nauczycielki/-le biorą udział w cyklu warsztatów poświęconych problematyce równości płci w rzeczywistości szkolnej oraz tematyce związanej z kształtowaniem płci społeczno-kulturowej (z ang. gender ).

Zdecydowaliśmy się przygotować projekt adresowany do nauczycielek/-li, ponieważ to właśnie ta ważna grupa zawodowa jest odpowiedzialna na co dzień za edukację i wychowanie dzieci i młodzieży.

Podczas warsztatów będziemy starali się z jednej strony przekazać informacje dotyczące prawnych gwarancji równości w edukacji, wskazać dyskryminujące treści zawarte w podręcznikach, uświadomić znaczenie "ukrytego programu nauczania", funkcjonującego w szkołach. Jednocześnie jednak chcemy zwiększyć świadomość genderową nauczycielek/-li, wspólnie przeanalizować te wydarzenia z życia każdego człowieka, które decydują o tym, jakie decyzje podejmujemy, jakie są nasze wybory życiowe, jak postrzegamy siebie, własne zdolności i możliwości w kontekście swojej płci. Ukoronowaniem projektu będzie wydanie "Poradnika równościowego dla nauczycielek i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych", który stanowić będzie znakomite uzupełnienie szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli objętych projektem.

Zakres tematyczny pierwszych warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:

  • Gender, czyli płeć kulturowo - społeczna a płeć biologiczna.
  • Kształtowanie się tożsamości płciowej w ciągu życia - wpływ różnych środowisk wychowawczych na życiowe wybory dziewczynek i chłopców.
  • Ukryte programy nauczania.
  • Stereotyp, uprzedzenia, dyskryminacja - mechanizmy działania.
  • Dyskryminacja kobiet - fakty i mity.
  • Równość praw a równość szans.

Warsztaty rozpoczną się 27 maja br. o godz. 11:00 w gliwickiej siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27. Bliższych informacji o projekcie udziela Małgorzata Jonczy, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, tel. (32) 232 49 02 wew. 114, fax. (32) 232 49 01 e-mail: malgorzata.jonczy@haus.pl« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej