Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Czy Polska i Niemcy skorzystają politycznie i gospodarczo na rozszerzeniu Unii Europejskiej na wschód?"


Serdecznie zapraszamy młodzież z województw śląskiego i opolskiego do udziału w ostatniej w tym roku debacie oksfordzkiej nt. "Czy Polska i Niemcy skorzystają politycznie i gospodarczo na rozszerzeniu Unii Europejskiej na wschód?", która odbędzie się 2 grudnia br. o godz. 11:00 w gliwickiej siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Debaty organizowane przez Centrum Europejskie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej i Forum Szkolnych Klubów Europejskich mają na celu zachęcenie i zaktywizowanie młodzieży do działań na rzecz promowania idei wspólnej Europy, umacniania postaw obywatelskich i włączenia się w ciągły proces budowania Unii Europejskiej. Aby uczynić debaty bardziej interesującymi i przystającymi do wymagań i oczekiwań uczestniczącej w nich młodzieży oraz stawić czoła aktualnym problemom politycznym, społecznym i gospodarczym, ogłosiliśmy konkurs, dzięki któremu mogliśmy dowiedzieć się, jakie tematy związane z Unią Europejską, stosunkami polsko-niemieckimi w UE oraz polityczną, gospodarczą i społeczną rzeczywistością w Polsce interesują uczestników naszych debat najbardziej. Korzystając z nadesłanych propozycji stworzyliśmy poniższy harmonogram spotkań na 2006 rok:

20 maja
"Czy młodzież może dziś decydować o losach Unii Europejskiej?"
23 września
"Czy w kontekście jednoczącej się Europy priorytety polityki zagranicznej Polski i Niemiec są zbieżne?"
21 października
"Czy i kiedy Polska powinna wejść do strefy Euro?"*
18 listopada
"Czy Unia Europejska ma funkcjonować jako ponadnarodowy model demokracji?"
2 grudnia
"Czy Polska i Niemcy skorzystają politycznie i gospodarczo na rozszerzeniu Unii Europejskiej na wschód?"

Miejsce: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, Gliwice

Czas trwania: 11.00-13.00

Mamy nadzieję, że dzięki poruszanej tematyce i aktywnym uczestnictwie w spotkaniach dyskusyjnych młodzież będzie świadomie obserwować procesy zachodzące w zjednoczonej Europie, a w przyszłości aktywnie partycypować w kształtowaniu jej przyszłości.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w debatach i swobodnego wyrażania opinii na zaproponowane w tym roku tematy. Przypominamy osobom zainteresowanym udziałem w projekcie o obowiązku wcześniejszego zgłaszania uczestnictwa w każdym spotkaniu u p. Marzeny Karch, tel.: (032) 232 49 02 wew. 113, fax: (032) 232 49 01, e-mail: eu@haus.pl

* Autor tematu: Adam Szamański« wsteczPARTNERZY

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit