Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Festiwalu Umiejętności Kulturalno-Społecznych" FUKS


Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach dla uczennic i uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych województwa śląskiego, które odbędą się w dniach 21-25 listopada 2006 roku w ramach "Festiwalu Umiejętności Kulturalno-Społecznych" FUKS

 

Dobiega końca trzecia edycja projektu "Akademia Młodych Liderek i Liderów" organizowanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta.

Serdecznie zapraszamy do udziału w "Festiwalu Umiejętności Kulturalno-Społecznych FUKS", organizowanym przez uczestniczki i uczestników Akademii Młodych Liderek i Liderów w dniach 21-25 listopada br.. FUKS stanowić będzie ukoronowanie Akademii, a tym samym okazję do sprawdzenia, czy projekt AMLiL osiągnął swój cel, którym było kształtowanie liderskich postaw wśród młodych ludzi z województw śląskiego i opolskiego. Przez cały rok uczestniczki i uczestnicy projektu zdobywali wiedzę na temat funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, zasad działania organizacji pozarządowych, specyfiki regionu Górnego Śląska, a także nabywali praktyczne umiejętności przydatne w działalności społecznej, jak komunikacja, budowanie zespołu, planowanie i zarządzanie projektami, wystąpienia publiczne i kontakty z mediami.

Projekt FUKS stanowić będzie sprawdzian wiedzy i umiejętności młodych liderek i liderów, a jednocześnie - interesującą propozycję dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej naszego regionu.

FUKS ma na celu zaprezentowanie młodzieży szkolnej różnych form uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, uświadomienie jej możliwości realnego wpływu na otaczającą rzeczywistość oraz zwiększenie partycypacji młodzieży w działalności pozaszkolnej. Ponadto chcemy wyposażyć młodych ludzi w wiedzę z zakresu prawa i ekonomii, niezbędną do samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w realiach państwa demokratycznego i korzystania z szans, jakie dają jego instytucje. Zależy nam także na propagowaniu idei poszanowania praw człowieka, w szczególności zaś na uwrażliwieniu młodzieży na kwestie równouprawnienia płci oraz zwróceniu uwagi na istniejące stereotypy dotyczące roli społecznej kobiety i mężczyzny.

Nasz projekt skierowany jest do uczennic i uczniów gimnazjów oraz liceów. Zajęcia prowadzone będą przez ekspertki i ekspertów w poszczególnych dziedzinach oraz osoby zawodowo zajmujące się zagadnieniami ujętymi w tematach warsztatów (doradztwo prawne, ekonomiczne i zawodowe, bezpieczeństwo dziennikarstwo, reżyseria). Wszystkie warsztaty odbędą się w gliwickiej siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej (ul. Rybnicka 27).

Swoją ofertę szkoleniową kierujemy zarówno do szkół (zgłoszenie za pośrednictwem nauczyciela), jak i osób indywidualnych. Proponujemy następujące tematy warsztatów:

Propozycje dla gimnazjalistek i gimnazjalistów:

 • Warsztaty dziennikarskie nt. "I ty możesz zostać dobrym dziennikarzem / dobrą dziennikarką", 21 listopada (wtorek)
 • Warsztaty nt. "Pierwsza pomoc przedmedyczna - teoria i praktyka", 21 listopada (wtorek)
 • Warsztaty nt. "Młoda obywatelka, młody obywatel - rola aktywności młodzieży kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego", 25 listopada (sobota)
 • "Kobieta czy mężczyzna - genderowe warsztaty teatralne", 25 listopada (sobota)

 

Propozycja dla licealistek i licealistów: "Lekcja WOS-u poza szkołą"

 • Warsztaty nt. "Świadomy obywatel / świadoma obywatelka", 22 listopada (środa), 23 listopada (czwartek)
  • Taniec z paragrafami - codzienne problemy prawne
  • Finanse młodych Polaków po maturze
  • ABC rynku pracy - charakterystyka rynku pracy, metody szukania pracy, alternatywne - możliwości zaistnienia na rynku pracy
  • Przyjemne z pożytecznym - działalność młodzieży w organizacjach pozarządowych
  • Organizacje pozarządowe w praktyce - zakładanie stowarzyszeń i fundacji« wsteczKONTAKT
Agata Nosiła,

tel. (32) 232 49 02 wew.120, fax (32) 2324901,

e-mail: mlodziez@haus.pl

DO POBRANIA

Szczegółowy program warsztatów FUKS
Potwierdzenie uczestnictwa grupy
Potwierdzenie uczestnictwa indywidualne

PARTNERZY

Fundacja im. Friedricha Eberta