Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychKonferencja nt.: "Dwujęzyczność jako element dziedzictwa kulturowego na Górnym Śląsku i perspektywy jego rozwoju- 15 lat nauczania języka niemieckiego na Górnym Śląsku", Łubowice, 16-17 listopada 2006


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zorganizował we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Oświatowym, Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Opolu oraz Centralnym Wydziałem Szkolnictwa Zagranicznego z siedzibą w Niemczech w Kolonii - Biuro w Opolu w dniach 16-17 listopada 2006 r. konferencję nt.: "Dwujęzyczność jako element dziedzictwa kulturowego na Górnym Śląsku i perspektywy jego rozwoju- 15 lat nauczania języka niemieckiego na Górnym Śląsku". Konferencja ta odbyła się w Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach.

Wśród znamienitych gości zaproszonych na konferencję znaleźli się między innymi: Leszek Adam Zając, Opolski Kurator Oświaty, Zbigniew Babski, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu, dr Piotr Baron, Prezes Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego w Opolu, Herbert Mühlfeit,  Doradca/Koordynator programu rządowego Republiki Federalnej Niemiec ds. delegowania nauczycieli niemieckich do pracy w polskich placówkach oświatowych oraz organizacji egzaminów DSD II, dr Norbert Hilger, Koordynator projektów Instytutu Obiektywizacji Procesów Uczenia i Egzaminowania w Aachen, dr Matthias Kneip z Niemieckiego Instytutu Polskiego w Darmstadt,  dr Małgorzata Olpińska z Uniwersytetu Warszawskiego, Barbara Kujawa z Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz dr Magdalena Płomińska z Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Śląskiego.

Celem konferencji było podsumowanie wyników 15 lat nauczania języka niemieckiego na Górnym Śląsku, przedstawienie osiągnięć w tej dziedzinie, wzajemna wymiana doświadczeń jak i prezentacja planów instytucji odpowiedzialnych za podnoszenie jakości bilingualnego nauczania tego języka oraz nauczania języka niemieckiego jako języka ojczystego.

W ramach konferencji została podjęta również dyskusja na temat obecnych i przyszłych warunków ramowych dla nauczania języka niemieckiego na Górnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem wspierania kulturowej tożsamości mniejszości niemieckiej. Uczestnicy konferencji starali się jednocześnie znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących pytań: Czy w dziedzinie nauczania języka niemieckiego w przeciągu ostatnich 15 lat można odnotować jakieś sukcesy? Czy znacząco podniosła się jakość nauczania? Czy nauce języka niemieckiego towarzyszą powoli przyjmujące się w polskich szkołach elementy edukacji regionalnej, dzięki czemu nauczanie to może pełnić rolę pomostu? Jak należy rozpatrywać te kwestie w kontekście mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku?

Z drugiej jednak strony organizatorzy konferencji świadomie nie ograniczyli się do analizowania przeszłości, lecz próbowali również przedstawić kwestie związane z perspektywami nauczania języka niemieckiego na Górnym Śląsku w przyszłości.

Okazuje się, iż kwestii związanych z podwyższeniem jakości nauczania języka niemieckiego  jako języka ojczystego jest  wciąż bardzo wiele i że są one niemałym wyzwaniem dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani jak najwyższym poziomem bilingualnego nauczania języka niemieckiego na Górnym Śląsku. Trudność stanowi niechęć  wielu wykształconych germanistów do podejmowania pracy w oświacie, którym sektor prywatny wciąż jeszcze stwarza lepsze możliwości rozwoju i awansu zawodowego. Jak rozwiązać wiele problemów związanych z nauczaniem języka niemieckiego jako języka ojczystego? Jak ułatwić - lub w niektórych przypadkach wręcz umożliwić - dostęp do najnowszych materiałów dydaktycznych i naukowych, by nauczanie języka niemieckiego uczynić bardziej ciekawym i atrakcyjnym dla młodzieży? To tylko część ważnych pytań, jakie padły podczas konferencji.« wsteczKONTAKT

Aldona Janowska
ul. 1 Maja 13/2
45-068 Opole
tel.: 077 40 25 105, faks: 077 40 25 115
e-mail: aldona.janowska@haus.pl