Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychRozmowa warsztatowa dotycząca pilotażowego projektu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej nt. "Corporate Social Responsibility dla Górnego Śląska"


"Corporate Social Responsibility dla Górnego Śląska" - Rozmowa warsztatowa w siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, 17 listopada br., godz. 10-15

 

Dom Współpracy Polsko Niemieckiej rozpoczyna realizację nowatorskiego projektu z dziedziny CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu). Jego dalekosiężnym celem będzie stworzenie regionalnego ośrodka promocji koncepcji CSR mającej przyczynić się do podniesienia znajomości zagadnienia oraz zdynamizowania procesu wdrażania idei CSR na Górnym Śląsku (województwo śląskie i opolskie). Pierwszym pilotażowym przedsięwzięciem w ramach propagowania CSR planujemy wzbogacenie programu kolejnej, IV już edycji cyklicznego projektu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacji im. F. Eberta, jakim jest  "Akademia Młodych Liderek i Liderów", o zagadnienia związane z tą tematyką.

Wszystkie osoby oraz instytucje z Polski i Niemiec, zainteresowane współpracą w ramach ww. projektu, serdecznie zapraszamy do udziału w  roboczym spotkaniu "przy okrągłym stole" celem przedstawienia ich organizacji, jak również prezentacji wyników badań, doświadczeń w zakresie wdrażania i rozpowszechnienia tematyki CSR oraz oczekiwań związanych z ewentualnym udziałem lub partnerstwem w ww. projekcie.

Podczas spotkania przedstawione zostaną wstępne założenia Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej  dotyczące realizowanego projektu. Planujemy także prezentację koncepcji strony internetowej poświęconej projektowi (www.csr-haus.pl), której zadaniem będzie m.in. propagowanie dobrych praktyk w przedsiębiorstwach naszego regionu. 

Do udziału w rozmowach zostali zaproszeni eksperci z dziedziny CSR oraz specjaliści ds. zarządzania regionem z Polski i Niemiec. Swoje uczestnictwo w spotkaniu potwierdzili dotychczas:

  1. Natalia Gorynia-Pfeffer, Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V. (Centrum Produktywności i Innowacyjności Niemieckiej Gospodarki), Eschborn
  2. prof. Witold Małachowski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa  
  3. prof. Marek S. Szczepański, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy
  4. dr Robert Geisler, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy
  5. dr Michael Thomas, Brandenburg-Berliner Institut für Sozialwissenschaftliche Studien e.V. (Instytut Badań Społecznych),  Berlin
  6. prof. Ulrich Harteisen, Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst (Szkoła Wyższa Nauki i Sztuk Aplikowanych), Wydział Zarządzania Regionem, Getynga 
  7. Grzegorz Piskalski, Dyrektor Fundacji CentrumCSR.PL, zajmującej się popularyzacją i badaniami nad koncepcją CSR
  8. Nikolas Djukić, BAYHOST, Uniwersytet Ratyzbona, Giełda Praktyk Studenckich

Podczas spotkania zamierzamy utworzyć Radę Programową złożoną ze specjalistek/ów w dziedzinie CSR, którzy swoją wiedzą merytoryczną i doświadczeniem będą nas wspierać w trakcie realizacji projektu.

Liczymy na to, że podczas spotkania warsztatowego uczestnicy podzielą się z nami ewentualnymi wskazówkami i opiniami odnośnie budowanego portalu internetowego a także zadeklarują merytoryczne doradztwo w opracowaniu koncepcji międzynarodowej konferencji nt. CSR dla Górnego Śląska (planowanej na marzec 2007 roku), a także konsultacje przy tworzeniu sieci współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie wzmacniania dialogu i roli społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie CSR. Liczymy także na Państwa uwagi i propozycje dotyczące szkoleń planowanych w programie przyszłorocznej "Akademii Młodych Liderek i Liderów".

Do udziału w spotkaniu zapraszamy również zainteresowane firmy z Górnego Śląska (województwo śląskie i opolskie), które chciałyby zaprezentować swoje osiągnięcia w stosowaniu dobrych praktyk w dziedzinie CSR oraz byłyby zainteresowane współpracą w ramach inicjowanego przez nas projektu, m.in. uzupełniając skład Rady Programowej i włączając się do współdziałania w ramach "Akademii Młodych Liderek i Liderów".

Spotkanie warsztatowe odbędzie się 17 listopada 2006 roku w godzinach 10:00-15:00 w gliwickiej siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej przy ul. Rybnickiej 27. Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie.« wsteczKONTAKT

Lydia Schytke ,

tel. (+48 32) 232 49 02 wew. 101,
fax (+48 32) 232 49 01, 
e-mail: lydia.schytke@haus.pl

DO POBRANIA

formularz potwierdzenia udziału