Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychSeminarium dla nauczycieli pt. "Możliwości i szanse uczenia międzykulturowego w polskiej szkole"


Seminarium dla nauczycieli
"Możliwości i szanse uczenia międzykulturowego w polskiej szkole"Gliwice, 6-7 listopada 2006 r.

Opis projektu: Przygotowanie młodego człowieka do aktywnego udziału w życiu publicznym jest bardzo ważnym zadaniem i jednocześnie warunkiem dobrego funkcjonowania w demokratycznym systemie. W wielokulturowym regionie, jakim jest Górny Śląsk, ogromnego znaczenia nabiera wychowanie młodego pokolenia w duchu tolerancji i współpracy oraz zrozumienia wobec praw i postaw mniejszości narodowych. Wychowanie młodego człowieka pozbawionego uprzedzeń na tle narodowym jest bowiem możliwe tylko wtedy, gdy nabierze on świadomości o funkcjonowaniu mniejszości narodowych we współczesnym państwie oraz o ich roli w dialogu międzynarodowym, a także o roli kultury jako uniwersalnej platformy służącej budowaniu porozumienia.
Udział w seminarium służy poznaniu przez nauczycieli, pracujących w zróżnicowanym etnicznie i kulturowo regionie, jakim tradycyjnie jest Górny Śląsk, nowoczesnych, skutecznych i atrakcyjnych dla uczniów metod pracy z młodzieżą szkolną, służących pogłębianiu tolerancji i zrozumienia dla zjawiska owocnej koegzystencji obywateli o różnej narodowości.

Grupa docelowa: nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, języka niemieckiego, wychowawcy

Forma: Elementy teorii i praktyki (warsztaty) z metodyki i pracy z młodzieżą w ramach zajęć szkolnych prowadzone przez doświadczonych edukatorów

Termin: 6-7 listopada 2006 r. (06.11 - godz. 9.00-16.00, 7.11. - godz. 9.00-13.00)

Miejsce: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice, ul. Rybnicka 27

Opłata: bezpłatnie (w związku z ograniczoną ilością miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń)

 « wsteczKONTAKT

Katarzyna Sekuła,

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,

ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice,

tel. (0-32) 232 49 02 wew. 105,

fax (0-32) 232 49 01;

e-mail: katarzyna.sekula@haus.pl

DO POBRANIA

potwierdzenie

PARTNERZY