Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychXI Seminarium Śląskie nt. "Polska - Śląsk - Niemcy. Współpraca Polaków i Niemców wobec nowych wyzwań"


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Duszpasterstwem Grup Mniejszości Narodowych Diecezji Opolskiej, Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa w Opolu oraz Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce organizuje w terminie 25 - 30 września 2006 roku XI Seminarium Śląskie nt. "Polska - Śląsk - Niemcy. Współpraca Polaków i Niemców wobec nowych wyzwań" . Seminarium odbędzie się na Zamku w Kamieniu Śląskim, ul. Parkowa 1a.

Myśl przewodnią tegorocznego seminarium stanowią rozważania nad rolą i miejscem mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku, w szczególności zaś rolą Śląska w stosunkach polsko-niemieckich. Zakończony oficjalnie w maju br. "Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006" oraz nowa sytuacja polityczno-społeczna w Polsce i w Niemczech, skłaniają nas do podjęcia próby swoistego podsumowania wyników dotychczasowej współpracy, zaangażowania po obydwu stronach, zdefiniowania wyzwań a także zwrócenia uwagi na obecne oraz przyszłe zadania mniejszości niemieckiej odnośnie jej roli w życiu społecznym i kulturowym w Polsce. W ramach seminarium podjęta zostanie również dyskusja nad zagadnieniem tożsamości regionalnej oraz wpływem wielokulturowego dziedzictwa Górnego Śląska na rozwój tego regionu w Polsce i w Europie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium.

Opłaty za uczestnictwo w seminarium wynoszą:

  • dla uczestników nie nocujących (opłata za 1 dzień, w tym obiad): 15,00 zł,
  • dla uczestników nocujących (opłata za 1 dzień, w tym całodniowe wyżywienie): 60,00 zł,
  • uczniowie i studenci: bezpłatnie.

Opłaty można uiszczać przelewem na konto: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Dresdner Bank Polska S.A., Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa, Konto: 29 2310 0000 0310 0066 0000 0000 lub też wpłacać na miejscu w Kamieniu Śląskim podczas trwania seminarium (25-30.09.2006 r.) w biurze konferencji w godz. 8.00-9.00.« wsteczKONTAKT
Danuta Proks , tel. (077) 402-51-05, faks (077) 402-51-15, e-mail:
danuta.proks@haus.pl

DO POBRANIA

Program

potwierdzenie uczestnictwa