Logo DWPN 1%

MAJOWE DNI Z HORSTEM BIENKIEM
Dodaj do ulubionychZapraszamy młodzież ponadgimnazjalną do aktywnego udziału w "MAJOWYCH DNIACH Z HORSTEM BIENKIEM"

Zainteresowanych:

przygotowaniem wycieczki wirtualnej po Gliwicach śladami Horsta Bienka i jej prezentacją w ramach konkursu na miniprzewodnik "Śladami Horsta Bienka po Gliwicach",

udziałem w warsztatach pisarskich oraz plastycznych,

obecnością na debatach oraz projekcji filmów o Horście Bienku,

tworzeniem strony internetowej poświęconej pisarzowi i jego miastu,

prosimy o zgłoszenie i potwierdzenie udziału. Ilość miejsc ograniczona!

 

Cykl imprez dla młodzieży "MAJOWE DNI Z HORSTEM BIENKIEM", 10-12 maja 2006 r.

Wiosenne wydarzenie kulturalne "Majowe Dni z Horstem Bienkiem" będą stanowić kontynuację działań Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej na rzecz przywrócenia znakomitemu pisarzowi gliwickiemu, Horstowi Bienkowi - postaci uosabiającej to, co dla Polaków i Niemców wspólne na Górnym Śląsku - należnej mu pamięci, uznania oraz dalszego zainteresowania ze strony mieszkańców miasta. W odróżnieniu od dotychczasowych projektów poświęconych postaci i twórczości Horsta Bienka, Majowe Dni z Horstem Bienkiem kierujemy tym razem głównie do młodzieży gliwickich szkół średnich. Gliwicką młodzież zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu i przebiegu projektu. Jako Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej chcielibyśmy nadać Majowym Dniom z Horstem Bienkiem charakter nie tyle uroczystości, co warsztatów i spotkań młodzieżowych.

"Majowe Dni z Horstem Bienkiem" mogą zatem stać się swoistym "żywym warsztatem" młodego pokolenia gliwiczan zainteresowanych przeszłością i życiem swojego miasta. Z pojęciem "warsztatu" wiążą się takie określenia jak "eksperyment" i "laboratorium". Słusznie! Coś naprawdę nowego można najwyżej zainicjować; nie da się tego zaplanować w najdrobniejszych szczegółach. Nie stawiamy więc na tego rodzaju perfekcję, lecz na długotrwałe oddziaływanie i stałą inspirację. Zamierzamy zatem włączyć młodzież do pracy nad pierwszą stroną internetową w całości poświęconą Horstowi Bienkowi (www.horstbienek.pl) , która powstałaby pod okiem profesjonalnego informatyka. Nawiązując do trwającego równolegle konkursu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej i Instytutu Goethego w Krakowie " Gliwice i Górny Śląsk jako wspólne polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe. Poszukujemy nowego Horsta Bienka ", którego partnerem jest również Samorząd Miasta Gliwice, zaprosimy młodzież do uczestnictwa w warsztatach kreatywnego pisania, które odbyłyby się w zieleni ogrodu otaczającego posesję, na której znajduje się gliwicka siedziba Domu, oraz do udziału w warsztatach językowych z tłumaczenia poezji Horsta Bienka. W programie znajdą się również warsztaty plastyczne polegające na poznawaniu technik tworzenia plakatów (opracowanie plakatu "Horst Bienek znów w Gliwicach") czy też inscenizacja teatralna oparta na powieści "Pierwsza polka" Horsta Bienka.

Chcemy również, by to właśnie młodzi ludzie podjęli się przygotowania krótkich wycieczek po Gliwicach śladami różnych, ciekawych wątków "Tetralogii Gliwickiej" pisarza, czego konsekwencją będzie konkurs i wydanie najlepszej pracy w formie miniprzewodnika pt. "Śladami Horsta Bienka w Gliwicach".

Przewidujemy również pokaz filmów oraz debatę dla młodzieży, której celem będzie wypracowanie koncepcji i dyskusja nad przyszłymi projektami zmierzającymi do popularyzacji Horsta Bienka oraz miasta Gliwice w kontekście rozwoju polsko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Górnym Śląsku.« wsteczKONTAKT

Katarzyna Sekuła,

Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej,

ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice,
tel. (0-32) 232 49 02 wew. 105, fax (0-32) 232 49 01

e-mail: katarzyna.sekula@haus.pl

DO POBRANIA
Program "Majowych Dni z Horstem Bienkiem"

PARTNERZY

 
patroni medialni: