Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychW dniach 30-31 marca 2006 r. na zaproszenie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, w Katowicach, Gliwicach i Opolu gościł prof. dr Bernhard Vogel, Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera.


WYKŁADY PROF. DR BERNHARDA VOGLA, PRZEWODNICZĄCEGO FUNDACJI KONRADA ADENAUERA

W dniach 30-31 marca 2006 r. na zaproszenie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, w Katowicach, Gliwicach i Opolu gościł prof. dr Bernhard Vogel, Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera.

Prof. dr Bernhard Vogel to wybitny polityk, mąż stanu, działacz społeczny mający ogromne zasługi w procesie pojednania polsko-niemieckiego. Polityk, który w praktyce stosuje zasady katolickiej nauki społecznej, od wielu lat zaangażowany w otwarty i szczery dialog polsko-niemiecki. W ramach pobytu prof. dr. Bernarda Vogla na Górnym Śląsku odbyły się następujące wykłady:

30 marca 2006 r. "Chrześcijańska demokracja i katolicka nauka społeczna"
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

30 marca 2006 r. "Niemcy w 2006 r. i stosunki polsko-niemieckie"
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach

31 marca 2006 r. "Chrześcijańska demokracja i katolicka nauka społeczna"
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr Bernhard Vogel urodził się w 1932 r. w Getyndze, studiował nauki polityczne, historię, socjologię i ekonomię. Zaangażowany w działalność CDU od lat 60-tych XX w. W swej karierze piastował m.in. funkcję posła do Bundestagu, premiera Nadrenii-Palatynatu, a wiele lat później premiera Turyngii. Od 1984 r. przewodniczący "Dzieła Maksymiliana Kolbego", organizacji, która dąży do pojednania polsko-niemieckiego. W latach 1972-1976 był Przewodniczącym Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. Od 1986 r. jest wiceprzewodniczącym Europejskiej Unii Demokratycznej. Ponadto prof. dr Vogel odznaczony został m. in. tytułem Doktora Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Medalem Uniwersytetu Jagiellońskiego z okazji 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich.

W marcu 1989 r. prof. dr Vogel, przejął kierownictwo Fundacji Konrada Adenauera. Istotnym zadaniem Fundacji jest wskazanie, poprzez współdziałanie w płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej, dróg do kreowania przyszłości nacechowanej ideami pokoju, wolności i sprawiedliwości społecznej.

Program pobytu prof. dr Vogla w Polsce obejmował także spotkania z prominentami śląskiego życia religijnego, świata nauki i polityki. Gośćmi specjalnymi spotkań byli również Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń, Metropolita Katowicki i Ksiądz Arcybiskup Alfons Nossol, Ordynariusz Opolski, jak również Michael Morgenstern, Zastępca Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu oraz senatorowie i posłowie ziemi górnośląskiej.« wsteczKONTAKT
Beata Woźniak,

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Opole, ul. 1 Maja 13/2,

tel.: (077) 40 25 105, faks: (077) 40 25 115,

e-mail: beata.wozniak@haus.pl

DO POBRANIA


do pobrania plakat
format pdf (439kb)