Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Równa szkoła? Lekcje genderowe a równość płci w edukacji"


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza do udziału w konferencji nt. "Równa szkoła? Lekcje genderowe a równość płci w edukacji", która odbędzie się 5 kwietnia br. w gliwickiej siedzibie Domu. Partnerami projektu są: Fundacja im. Friedricha Eberta oraz stowarzyszenie "W stronę dziewcząt".

Podczas konferencji chcemy zwrócić uwagę społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób związanych z systemem edukacji, na problematykę stereotypów i uprzedzeń dotyczących równości płci, powielanych przez podręczniki oraz programy nauczania. Chcemy także wykazać, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy podręcznikowymi przekazami dotyczącymi społecznych ról płciowych a zachowaniami dziewcząt i chłopców podejmowanymi w przyszłości. Udział w konferencji potwierdziły już wybitne ekspertki z zakresu poruszanej problematyki, m.in. prof. Renata Siemieńska z Uniwersytetu Warszawskiego, badaczka i autorka publikacji dotyczących portretów kobiet i mężczyzn w podręcznikach, oraz dr hab. Magdalena Środa, była Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. W popołudniowej części konferencji odbędą się także warsztaty dla nauczycielek/-li nt. "Wrażliwa, mądra, aktywna. To dziewczyna z mojej szkoły", dotyczące wspierania aktywności dziewcząt w życiu szkolnym i życiu społecznym.

Konferencja będzie stanowić także uroczyste otwarcie drugiej edycji projektu "Lekcje genderowe, czyli równość płci w edukacji". Ubiegłoroczny projekt, cykl spotkań związanych z problematyką równości kobiet i mężczyzn, był adresowany do uczennic i uczniów. W tym roku postanowiliśmy zaprosić do współpracy nauczycielki i nauczycieli, ponieważ są to osoby, które mając stały kontakt z uczennicami i uczniami mogą częściej poruszać problematykę równości płci.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10:30 w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji oraz warsztatach jej towarzyszących do 31 marca br. pod numerem tel. (032) 232 49 02, fax (032) 232 49 01 e-mail: mlodziez@haus.pl« wsteczKONTAKT
Małgorzata Jonczy,

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,
ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice,

tel. [032] 232 49 02 wew. 114, fax. [032] 232 49 01,

e-mail: malgorzata.jonczy@haus.pl

DO POBRANIA

Program konferencji

Karta potwierdzenia uczestnictwa

PARTNERZYProjekt realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce.