Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychImprezy kulturalne towarzyszące X Seminarium Śląskiemu


Program:

26 września 2005

(część sanatoryjna Zamku w Kamieniu Śląskim)

godz. 19.30

Premierowa projekcja filmu dokumentalnego z cyklu
"Górnośląskie odkrywanie świata"
Odcinek I pt. "Państwa"

Scenariusz i reżyseria - Wojciech Sarnowicz, Michał Smolorz
Producent - Studio Programów i Filmów Telewizyjnych Antena Górnośląska , Katowice
Współproducent - Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

"Górnośląskie odkrywanie świata" to cykl składający się z 12 odcinków, który przedstawia Górny Śląsk jako wielki, historyczny region europejski o tysiącletnim dorobku cywilizacyjnym. Region, który w powszechnej świadomości społecznej wciąż kojarzy się głównie z upadającym przemysłem górniczo-hutniczymi, może pochwalić się jednak bogactwem wielokulturowego dziedzictwa, który przez setki lat kształtowały kultury polska, czesko-morawska, niemiecka i żydowska. W związku z tym odcinki filmu podzielone zostały tematycznie.

W bieżącym roku zrealizowany został pierwszy odcinek cyklu i nosi tytuł "Górnośląskie odkrywanie świata - państwa". Tematyka, jaka została podjęta w tej produkcji, oscyluje wokół faktu, iż w ciągu tysiąca lat region kilkakrotnie zmieniał przynależność państwową, a w samym XX wieku wielokroć był dzielony nowymi granicami państwowymi, które powodowały, iż poszczególne części jednego historycznego regionu dryfowały w przeciwnych kierunkach. Te procesy, które nieraz przynosiły brzemienne w skutkach konsekwencje dla tej ziemi i jej mieszkańców, wciąż jeszcze są widoczne na politycznej i kulturalnej mapie regionu.

 

27 września 2005

(część sanatoryjna Zamku w Kamieniu Śląskim)
godz. 16.00 - I spektakl
godz. 19.30 - II spektakl 

Spektakl teatralny Teatru Korez z Katowic
"Cholonek" wg Janoscha

Współproducent spektaklu: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
Reżyseria: Mirosław Neinert, Robert Talarczyk
Adaptacja: Robert Talarczyk

Scenografia i kostiumy: Ewa Satalecka

Opracowanie muzyczne: Stanisław Szydło
Grają: Grażyna Bułka, Ewa Grysko/Barbara Lubos-Święs, Izabella Malik, Mirosław Neinert, Dariusz Stach, Robert Talarczyk

Cholonek" wg Janoscha to adaptacja kultowej książki niemieckiego pisarza Horsta Eckerta (Janoscha) pt. "Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny". Książka opowiada o życiu mieszkańców Zaborza w latach 30. i 40. XX w. "Cholonek" to realistyczna opowieść o (ko)egzystencji górnośląskich mieszkańców familoków, a zarazem portret historii, która przetoczyła się po kawałku ziemi między Polską a Niemcami. Janosch nasycił ją jednak specyficznym humorem, który buduje dystans nawet w najstraszniejszych chwilach wojny i powojennych wysiedleń.

"Cholonek" doczekał się adaptacji teatralnej: światowa prapremiera przedstawienia miała miejsce w 2004 r. w Katowicach w Teatrze Korez i była niezwykłym wydarzeniem kulturalnym. Spektakl docenili nie tylko widzowie; przedstawienie zostało uhonorowane prestiżową nagrodą "Złota Maska" w kategorii "spektakl roku" oraz "najlepsza rola kobieca". Dodatkowo Robert Talarczyk otrzymał nagrodę za całokształt pracy twórczej.

Od początku książka Janoscha budziła spore kontrowersje, wywołując z jednej strony nostalgię a z drugiej oburzenie i zarzut, iż "Cholonek" to prowokacja, która w porównaniu z idealizującymi Górny Śląsk dziełami Kutza przedstawia Śląsk prymitywny. Jednak sam Kutz o spektaklu mówi jako "objawieniu" i "teatralnym cudzie" ( Gazeta Wyborcza, 29.10.2004 ). 1 czerwca br. spektakl obejrzał sam JANOSCH, który na zaproszenie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej odwiedził Górny Śląsk. Autor odebrał sztukę z dużym wzruszeniem i zadowoleniem, o czym świadczyły jego entuzjastyczne komentarze w rozmowach nie tylko z mediami, ale także z samymi aktorami.

Śląskie tournee "Cholonka" trwa.

28 września 2005
(część sanatoryjna Zamku w Kamieniu Śląskim)
godz. 20.00

Prezentacja płyty DVD pt.
"Pan na Łubowicach. Śląskie pejzaże Josepha von Eichendorffa" 

Scenariusz i reżyseria - Wojciech Sarnowicz, Michał Smolorz
Producent - Studio Programów i Filmów Telewizyjnych Antena Górnośląska , Katowice
Współproducent - Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

25 kwietnia 2004 r. w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach miało miejsce niezwykłe widowisko muzyczno-literackie; był to europejski koncert poświęcony jednemu z najwybitniejszych twórców romantyzmu. Joseph von Eichendorff - bo o nim oczywiście mowa - na trwałe wpisał się w górnośląskie, a tym samym w europejskie dziedzictwo kulturowe. Koncert nosił tytuł "Pan na Łubowicach" i zgromadził ok. 1000 osób: intelektualistów środowisk twórczych województwa śląskiego i opolskiego, ludzi kultury, sztuki, osobistości polityki, przedstawicieli władz i samorządów lokalnych, prasy, duchowieństwa, członków mniejszości niemieckiej i wszystkich zainteresowanych ogromnym bogactwem wielokulturowym ziemi górnośląskiej.

Materiał dla realizacji płyty DVD jest rejestracją tego niezwykłego koncertu, dlatego na płycie znalazły się utwory mistrza z Łubowic we wspaniałych przekładach ks. Jerzego Szymika oraz w wykonaniu wybitnych twórców polskiej estrady: Krystyny Prońko, Hanny Banaszak, Danuty Bogus, Grzegorza Turnaua i Artura Święsa. Artystom towarzyszyła Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, zaś całość prezentacji przeplatana była recytacjami najpiękniejszych wierszy Josepha von Eichendorffa w języku niemieckim, które zabrzmiały prawdziwie dostojnie dzięki Olgierdowi Łukaszewiczowi. Taka propozycja stała się wydarzeniem nie tylko dla melomanów, ale także dla wielbicieli poezji śpiewanej i piosenki artystycznej (z interpretacją sceniczną), bowiem na scenie spotkały się klasyczna subtelność, jazzowa wyobraźnia i recitalowe brzmienie.

 

29 września 2005
(Sala Lustrzana Zamku w Kamieniu Śląskim)
godz. 19.00

Spotkanie autorskie i dyskusja na temat  literatury śląskiej
z prof. dr. Peterem Horstem Neumannem
w ramach projektu Opolski Salon Literacki

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej od lat organizuje spotkania autorskie z wybitnymi osobowościami świata kultury. Tym razem zapraszamy na spotkanie z prof. Peterem Horstem Neumannem, uznanym poetą, eseistą i językoznawcą, dyrektorem działu "Literatura" Bawarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, przyjacielem zmarłego w 1990 r. Horsta Bienka. Urodził się 23 kwietnia 1936 r. w Neisse (Nysa), jednak w 1945 r. zmuszony był wyjechać do Saksonii, a w 1958 r. do Berlina Zachodniego. Studiował muzykoznawstwo, germanistykę, filozofię i kulturoznawstwo. W latach 1968-80 wykładał Najnowszą Historię Literatury Niemieckiej na Uniwersytecie we Freiburgu. Od 1983 r. współpracował z Uniwersytetem Erlangen-Norymberga. Jest autorem wierszy, esejów, opowiadań, powieści oraz recenzji. Jest także laureatem Nagrody im. Josepha von Eichendorffa (1996) oraz Nagrody im. Nikolausa Lenau`a (1998). W 2001 r. otrzymał Nagrodę Kulturalną Saksonii. Obszarem jego zainteresowań jest przede wszystkim literatura okresu klasyczno-romantycznego, poezja w okresie od Oświecenia do współczesności, melodie na fortepian, oratoria.

Do najważniejszych dzieł należą:

Poezja. Powiedzenia ; 1994
Zielone Świątki w Babilonie; wiersze, 1996
Odkrycie Nożyczek; wiersze, 1999
Na dziale wodnym; wiersze, 2003
Opisany świat; eseje, 2004
Wyborowa rzeczywistość; eseje, 2005

 

30 września 2005
(Kościół pod wezwaniem św. Jacka)
godz. 18.00

Koncert organowy Waldemara Krawca
w ramach cyklu Polsko-Niemieckie Inspiracje Muzyczne

Celem spotkań muzycznych z cyklu "Polsko-niemieckie inspiracje muzyczne" jest przypomnienie i ożywienie polsko-niemieckich relacji kulturowych na Górnym Śląsku, które się nawzajem przenikają i spotykają w muzyce. Tą drogą Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej pragnie przybliżyć mieszkańcom regionu wspólny dorobek niemieckiego i polskiego dziedzictwa kulturowego w dziedzinie muzyki na Górnym Śląsku.« wsteczKONTAKT
Elżbieta Więcek,

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice,

tel. +48 (0-32) 232 49 02, fax: +48 (0-32) 232 49 01;

e-mail: elzbieta.wiecek@haus.pl

PARTNERZY

ORGANIZATOR: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

PARTNERZY: Antena Górnośląska Studio Programów i
Filmów Telewizyjnych, Teatr Korez, Zespół Turystyczno
-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny "Sebastianem Silesiacum", Klub
Kulturalno-Oświatowy "Perełka"