Logo DWPN 1%

Warsztaty teatralne
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej w dniach 16 i 17 maja organizuje dwudniowe warsztaty teatralne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. Warsztaty teatralne rozpoczną się

16 maja (9.00-16.00) w siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej przy ul. Rybnickiej 27 i kontynuowane będą 17 maja (10.00-15.00) na scenie Kinoteatru X przy ul. M. Strzody 10.

W programie warsztatów prowadzonych znajdzie się cały szereg ćwiczeń wprowadzających w techniki pracy scenicznej. Prowadzenia warsztatów podjęli się p. Alina Chechelska-Płoskonka, aktorka Teatru Śląskiego oraz wykładowca Studium Aktorskiego przy Teatrze Śląskim oraz p. Dariusz Jezierski, reżyser, pedagog teatralny, organizator festiwalów teatralnych. Tym razem nie będzie to tylko zabawa! Spośród uczestników wyłoniona zostanie grupa aktorów, którzy przygotują i zrealizują spektakl będący sceniczną adaptacją powieści Horsta Bienka "Pierwsza polka". Gliwice pozostały na zawsze miastem dzieciństwa Horsta Bienka - dzieciństwa spędzonego w wielokulturowym otoczeniu polsko-niemieckiego pogranicza. Będąc już dojrzałym pisarzem Bienek potrafił w wyjątkowy sposób odtworzyć atmosferę, dźwięki a nawet zapachy miasta swego dzieciństwa - nieistniejącego już w dawnej formie Gleiwitz, położonego na dalekich rubieżach dawnego państwa niemieckiego. Miasta, w którym przez długi czas było się "u siebie" niezależnie od tego, jakim językiem mówiło się na co dzień i jaką świątynię się odwiedzało. O atmosferze i ludziach tej polsko-niemiecko-żydowskiej aglomeracji z okresu międzywojnia oraz burzliwych wydarzeniach początku II wojny światowej, będących początkiem końca dawnego Gleiwitz, opowiada właśnie najsłynniejsza powieść Horsta Bienka "Pierwsza polka". Jako Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej nieprzerwanie od 2004 roku podejmujemy liczne działania służące popularyzacji (szczególnie wśród młodego pokolenia Górnoślązaków) postaci, twórczości Horsta Bienka a także historii oraz dziedzictwa historyczno-kulturowego Gliwic i Górnego Śląska. W 2008 roku cel ten zamierzamy realizować poprzez przygotowanie we współpracy z młodzieżą spektaklu opartego na powieści H. Bienka "Pierwsza polka".

Szczegóły dotyczące programu warsztatów oraz adaptacji scenicznej "Pierwszej polki" będą na bieżąco publikowane na naszej stronie www.haus.pl! Udział w warsztatach jest bezpłatny.

KONTAKT: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Dział Programów Kulturalnych: Elżbieta Więcek, Katarzyna Sekuła, Ksymena Zawada.Szczegółowe informacje: Katarzyna Sekuła, tel. 0 32/ 232 49 02 wew. 105, fax: 0 32/ 232 49 01; e-mail: katarzyna.sekula@haus.pl

 

Partnerzy projektu:


Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej


Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej