Logo DWPN 1%

"Gliwickie Dni z Horstem Bienkiem"
Dodaj do ulubionychProjekt warsztatów dla polskiej i niemieckiej młodzieży poświęconych historii i dziedzictwu kulturowemu Gliwic na podstawie twórczości Horsta Bienka "Gliwickie Dni z Horstem Bienkiem" stanowił kontynuację działań na rzecz popularyzacji wybitnej postaci tego Gliwiczanina oraz jego twórczości, jakie Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej podejmuje już od paru lat.

Nawiązując m.in. do ubiegłorocznych Majowych Dni z Horstem Bienkiem, do udziału w warsztatach także i w tym roku zaprosiliśmy młodych ludzi - tym razem uczestnikami zostały grupy młodzieży z Gliwic i z Dessau (Niemcy). Formuła projektu obejmowała właściwie cykl imprez o charakterze krajoznawczo-warsztatowym, dzięki którym młodzież mogła poznać nie tylko twórczość i postać gliwickiego pisarza Horsta Bienka, ale poprzez to także miasto Gliwice - jego historię oraz współczesne oblicze.

Projekt stanowił próbę spojrzenia na niegdyś niemieckie a dzisiaj polskie miasto Gliwice jako na przestrzeń przenikania się wielu kultur i wrażliwości - ów fenomen bowiem stanowił główną inspirację dla Bienka podczas pisania tetralogii gliwickiej. Czytając powieści Bienka, czuje się atmosferę wielokulturowości charakterystyczną dla rejonu pogranicza. Osadzając akcję swoich powieści w realiach Górnego Śląska, Bienek szkicował wspaniałe portrety ludzi wywodzących się z różnych kręgów społecznych i narodowych. Jego książki są czymś więcej niż tylko rekonstrukcją obrazów zapamiętanych z własnego dzieciństwa; przypominają one dzisiaj o ważnych dla historii Górnego Śląska wydarzeniach polityczno-społecznych i są hołdem złożonym mieszkańcom tej ziemi.

Zaproponowaliśmy młodym gliwiczanom oraz ich niemieckim rówieśnikom cykl imprez o charakterze krajoznawczo-warsztatowym:

  • warsztaty integracyjne
  • warsztaty z komunikacji międzykulturowej
  • warsztaty fotograficzne
  • wycieczkę po Gliwicach Śladami Horsta Bienka
  • tworzenie reportaży fotograficznych miasta
  • pracę nad rozbudową strony www.horstbienek.pl
  • pokaz niemieckojęzycznego filmu o wizycie Bienka w Gliwicach.

Chcieliśmy sprawić, by młodzi ludzie uważniej spojrzeli na Gliwice jako miasto pogranicza o bogatej historii i dorobku kulturowym, a także przybliżyć im twórczość wybitnego śląskiego pisarza aus Gleiwitz.

Chcieliśmy choćby na chwilę przywołać grupie reprezentującej młode pokolenie Polaków i Niemców te właśnie czasy i obrazy, kiedy Gliwice i Górny Śląsk zamieszkiwali przedstawiciele różnych religii i narodowości czy różnych światopoglądów, tożsamości. Na podstawie tego obrazu można w bezpośredni sposób wspólnie pracować nad wykształceniem postaw otwartości i tolerancji - wartości niezbędnych w jednoczącej się Europie. Nie mniej ważne jest też budowanie porozumienia i nawiązywanie trwałych i przyjaznych kontaktów polsko-niemieckich na najważniejszej, międzyludzkiej płaszczyźnie.

 

 

Organizator:

 


« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej