Logo DWPN 1%

Wyniki konkursu Poszukujemy nowego Horsta Bienka!
Dodaj do ulubionych27 czerwca oficjalnie ogłoszono wyniki konkursu literackiego i dowiedzieliśmy się, kto został nowym Horstem Bienkiem AD 2015! Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbyło się w ramach Rajdu Rowerowego „Na tropie Horsta”.

 

 

 

 

 

 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Samorządem Miasta Gliwice zaprosił młodzież z Gliwic oraz okolic do trzeciej już edycji konkursu literackiego „Poszukujemy nowego Horsta Bienka”.

Zadaniem uczestników konkursu było napisanie pracy w dowolnej formie literackiej (proza, poezja), której inspiracją będzie jeden z czterech cytatów Horsta Bienka.

 „Ja nie czytałem książek, ja w nich żyłem”

„Tragedia Górnoślązaka polega na tym, że nie jest on Polakiem ani Niemcem, tylko właśnie Górnoślązakiem, i że w każdym wypadku czyni mu się krzywdę, przypisując go Polsce albo Niemcom”

„Nie, nie możemy już powrócić do domu dzieciństwa. Ale to dzieciństwo możemy sobie wyobrazić. Możemy je opisać i w ten sposób zatrzymać. Utracone raje, są prawdziwymi rajami...”

„Granica to jest to, co na człowieku wyciska piętno. Bardzo głęboko, aż do nieświadomości”

Do konkursu zaprosiliśmy młodzież w dwóch kategoriach wiekowych: 13-15, 16-19.

Jury w osobie dr Daniela Pietrka, germanisty i eksperta w tematach związanych z Horstem Bienkiem, Anny Wiery, Podinspektora Wydziału Edukacji Miasta Gliwice oraz Rafała Bartka, Dyrektora Generalnego Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, wybrało z nadesłanych prac najbardziej wartościowe dzieła.

W kategorii 13-15 lat nagrodzono:

I miejsce: Fiona Zabrzewska

II miejsce: Aleksandra Piotrowska

III miejsce: Alicja Gliwicka

W kategorii 16-19 lat nagrodzono:

I miejsce Małgorzata Czoków

II miejsce Alicja Radziszewska

III miejsce Anna Figura

Prosimy o odebranie nagród w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowaliśmy pakiety książek.

Konkurs stanowi część obchodów Roku Horsta Bienka organizowanych przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i Partnerów.« wsteczKONTAKT
Aleksandra Bernais i Weronika Wiese,
managerki projektów
w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej,
tel.: 32 461 20 70,
faks: 32 461 20 71,
e-mail: aleksandra.bernais@haus.pl;
weronika.wiese@haus.pl
PARTNERZY

Urząd Miasta Gliwice


Patronat medialny:


TVP Katowice


Radio Silesia - Polecamy!


Nowiny Gliwickie