Logo DWPN 1%

Kosciół ewangelicki w Boguszowie - Gorcach
Dodaj do ulubionychKosciół

 

Powstanie gminy ewangelickiej w Boguszowie wiązało się z przejściem w XVI w. Christopha I von Hochberga na religię luterańską. Pierwszym pastorem, który osiadł w Boguszowie był Alex Prager. Podczas wojny trzedziestoletniej, obce wojska maszerowały przez miasto, dokonując kontrybucji, wzniecając pożary i powodując epidemie. Po zakończeniu wojny w 1648r., Habsburgowie nakazali, aby w ich państwie protestanckie kościoły, przekazane został katolikom. W 1709r. wybudowano zbór w Kamiennej Górze, co ułatwiło ewangelikom z Boguszowa praktykowanie ich religii

 W 1741r. nastąpił przełom, gdy Prusy zajęły Śląsk. 28 grudnia 1741r. Conrad Eenst Maximilian hr. Hochberg otrzymał zgodę na budowę Domu Modlitwy w Boguszowie, wówczas Gottesberg. Jak wszystkie tego typu obiekty, został on zbudowany w stylu szachulcowym, bez wieży, co za tym idzie również bez dzwonu. 4 marca 1742 r. w niedzielę Dom Modlitwy został uroczyście poświęcony. Pierwszym pastorem został Melchior Gottlieb Minor.

Świątynia ewangelicka, zbudowana w pośpiechu, szybko popadła w ruinę. Ewangelicy zwrócili się wówczas do kamery królewskiej z prośbą, o zezwolenia na przejęcie opuszczonego kościoła katolickiego. Prośba ta została jednak odrzucona. Parafia rozpoczęła remont świątyni, w związku z tym w 1764r. zbudowano nową zakrystię i zaczęto budować nowy murowany kościół. Nowy kościół został ukończony w 1775r. Całkowity koszt budowy i wyposażenia kościoła w latach 1764-1781 wyniósł 9367 talarów. Świątyni w dalszym ciągu brakowało wieży z dzwonem. Fundusze na budowę wieży gromadzone były stopniowo. Ostateczne wieżę z dzwonami oddano do użytku
w grudniu  1829 r.

 W 1841r. parafia ewangelicka w Boguszowie obejmowała przedmieście Kohlau, Gorce, Stary i Nowy Lesieniec oraz Kuźnice Świdnickie. Gościnnie do kościoła w Boguszowie przychodzili także mieszkańcy Górnego Sobięcina, który także został włączony do parafii w Boguszowie. Gmina liczyła wówczas 4096 osób.

 Kościół nie ucierpiał wskutek działań wojennych, a życie parafii ewangelickiej nie zamarło na skutek wysiedleń ludności niemieckiej, gdyż w Boguszowie mieszkała nadal pewna ilość Niemców. Dopiero ich wyjazd spowodował, że budynek kościoła stał się nieużytkowy. W 1965r. został przekształcony na halę sportową kopalni barytu, co wiązało się z przebudową. Wyposażenie zostało przekazane do innych obiektów. Od 1977r. kościół stanowił magazyn mebli. Obecnie kościół jest całkowicie zdewastowany, zachowały się jedynie empory i pozostałości dekoracji. W 2012 r. kościół zakupiony został przez parafię Zielonoświątkowców z Kamiennej Góry, która zobowiązała się go wyremontować.

Kościół ewangelicki w Boguszowie wybudowany został w stylu barokowym. Jego wyposażenie było bardzo bogate. Miał wspaniały ołtarz, empory, freski na suficie, organy, ambonę i wiele cennych XVIII-wiecznych obrazów.

W 1845 r. obok kościoła założono ewangelicki cmentarz, powiększony w 1875 r. Ostatni pochówek miał na nim miejsce w latach 60-tych XX wieku. Później cmentarz zaczął popadać w zapomnienie i ruinę. Nagrobki zostały zniszczone. W 2012 roku na byłym cmentarzu ewangelickim w Boguszowie odsłonięto pomnik poświęcony byłym mieszkańcom pochowanym na tym cmentarzu. Tablica na pomniku jest w dwóch językach, polskim i niemieckim.. Pomnik ufundowali byli mieszkańcy, obecnie mieszkający w Niemczech. Obok pomnika powstaje lapidarium.

 

 

Autor pracy: Kaja Sommerfeld« wstecz


HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej