Logo DWPN 1%

Zamek Piastowski - Racibórz
Dodaj do ulubionychZamek

 

Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1108 roku w „Kronice Galla Anonima”. Brzmi ona następująco: „Gdy więc Bolesław stał na straży kraju i wszelkimi siłami dbał o sławę ojczyzny, zdarzyło się właśnie, że zjawili się Morawianie, chcąc ubiec gród Koźle w tajemnicy przed Polakami. Wówczas to Bolesław wysłał pewnych zacnych rycerzy celem zajęcia, jeśliby to było możliwe, Raciborza, sam jednak dla tej przyczyny nie zaniechał łowów i wypoczynku. Owi zaś zacni rycerze odeszli i stoczyli walkę z Morawianami, w której kilku zacnych spośród Polaków padło w boju, jednak ich towarzysze odzierżyli pole zwycięskiej bitwy i gród. Tak to wybici zostali Morawianie w walce, a owi w grodzie, nie wiedząc o niczym, zostali zagarnięci.”. Lecz historycy uważają, że gród mógł istnieć dużo wcześniej i został wzniesiony przez plemię Gołężyców. Informacja o tych ludach zawarta jest w dokumencie o nazwie „Geograf Bawarski”.

Około 1000 roku na terenie Raciborza miała istnieć przygraniczna warownia, ale w roku 1038 tereny te (podobnie jak cały Śląsk) przeszły pod panowanie czeskie. Lecz w 1108 roku ziemie raciborskie po raz kolejny przeszły z rąk Przemyślidów (dynastii czeskiej) w ręce Piastów (wspomina o tym wcześniej przytoczona część kroniki Galla Anonima) i znajdowały się pod ich pieczą do początku XIV wieku.

Od 1172 roku zamek był miejscem zamieszkania książąt raciborskich (później opolsko-raciborskich). Był on również ważnym grodem broniącym południowej granicy Polski.

Jednym z ważniejszych osiągnięć Raciborza jest odparcie, jako jedno z nielicznych miast, ataku Mongołów. Związana jest z tym legenda mówiąca o walce między wojskami mongolskiego wodza Tin-fu i wojami kasztelana raciborskiego Bartka Lasoty. Otóż w walce z liczniejszą hordą tatarską, jeden z żołnierzy kasztelana ranił śmiertelnie strzałą wodza tatarskiego w krtań, co spowodowało ucieczkę wrogów.

Ważnym wydarzeniem związanym z zamkiem jest pobyt w nim króla Jana III Sobieskiego podczas podróży pod Wiedeń. Sobieski tak wspomina ten czas: „Lud tu niewymownie dobry i błogosławiący nam, kraj cudownie wesoły. (...) Byliśmy też wczoraj w Raciborzu u p. Grafa Obersdorfa w zamku; ale się jemu nie godziło nas częstować, tylko z kamery cesarskiej. Sama p. Grafowa sprowadziła najmniej dam trzydzieści, które siedziały z nami do stołu; a lubo młodsza jest siostra naszej p. podkomorzyny, zda się, że jest jej matką. Grzeczna bardzo białogłowa i podobna mową i gestami cudownie do p. Podkomorzyny. Ma dwie czyli trzy córki: najstarsza za p. von Prazmo, ruchawa i rozwodzi się z mężem; młodsza, panna, nadobna, podobna do p. marszałkowej. Graliśmy w karty przed obiadem, najstarsza jakaś i najszpetniejsza ograła mię.”. W 2007 roku rozpoczęto remont zamku, który wyceniono na 23 600 000 złotych. Prace zostały zakończone w 2012 roku. Obecnie na zamku odbywają się różnego rodzaju imprezy np. koncerty itp. Znajduje się tu także kilka wystaw stałych np. „Skarby ziemi raciborskiej”.

 

 

Autor pracy: Bartosz Skóra

 « wstecz


HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej