Logo DWPN 1%

„Mój głos w Europie!” – debaty szkolne
Dodaj do ulubionych



Mój głos w Europie!” – debaty szkolne. Zakończyliśmy nabór szkół do debat. Spośród wielu zgłoszeń wybraliśmy 5 szkół z województwa śląskiego i opolskiego, które wezmą udział w projekcie.

 

 

 

 

 

 

 

Mój głos w Europie – debaty szkolne
Meine Stimme in Europa – Schüler debattieren
Rozpoczynamy nabór!
wrzesień - grudzień 2013 r.

woj. śląskie i opolskie 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu zakończył rekrutację 5 szkoł do udziału w  debatach szkolnych. Rok 2013 został ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli w celu uczczenia 20 rocznicy ustanowienia europejskiego obywatelstwa zapisanego w Traktacie z Maastricht. Jest to doskonała okazja, aby podjąć inicjatywę związaną z rozwojem postaw obywatelskich wśród młodzieży oraz propagowania europejskiego obywatelstwa.

Każda z debat składa się z trzech części:

  1. Wprowadzenie do tematu przez specjalistę trenera.
  2. Część praktyczna – w tej części młodzież wykonuje zlecone przez trenera zadania.
  3. Debata – ostatnią częścią spotkania będzie tytułowa debata. Grupa zostanie podzielona na dwa zespoły (za i przeciw) oraz publiczność. Zadaniem grup będzie przygotowanie argumentów na zadany temat i przedstawienie ich w dyskusji. Rolą publiczności będzie ocena wymienionych argumentów i wyznaczenie zwycięskiej grupy.

Debaty odbędą się w pięciu szkołach, które został wybrane spośród wszystkich zgłoszeń. Spotkanie poprowadzą profesjonalni trenerzy mający doświadczenie w pracy z młodzieżą. Każdorazowo w debacie może wziąć udział 60 uczniów. Czas przewidziany na spotkanie to około trzy godziny lekcyjne. W przerwie przewidziany jest poczęstunek dla uczestników projektu.

Poniżej temat, które zaproponowaliśmy do wyboru:

1. Bezrobocie wśród młodych ludzi w Europie. Czy opłaca się jeszcze studiować?
2. Solidarni wobec kryzysu gospodarczego w krajach UE
3. Walka o parytety w zatrudnieniu
4. Obowiązkowy "gap year" dla wszystkich młodych obywateli Unii Europejskiej, którzy kończą szkołę średnią.
5. Czy UE jest gotowa przyjąć nowe kraje członkowskie?



« wstecz



KONTAKT
Mariusz Rotarski,
manager projektu,
tel. 32 461 20 70,
e-mail: mariusz.rotarski@haus.pl
PARTNERZY